Chúng tôi đã chế tạo bộ tản nhiệt bền và bộ làm mát dầu cho máy nông nghiệp cho nhà sản xuất ở Hy Lạp vài tuần trước

1

23

 Chúng tôi đã chế tạo bộ tản nhiệt và bộ làm mát dầu bền bỉ cho máy nông nghiệp cho nhà sản xuất ở Hy Lạp vài tuần trước, vì khách hàng cần hiệu suất tốt hơn trong điều kiện làm việc khắc nghiệt. Bộ tản nhiệt của chúng tôi có thể chịu được nhiều rung động hơn bộ tản nhiệt truyền thống.  


Thời gian đăng bài: 8-11-2020