Công cụ chuyển đổi xúc tác của gì

4

Công cụ chuyển đổi xúc tác của gì
Bộ chuyển đổi xúc tác là một thiết bị sử dụng chất xúc tác để chuyển đổi ba hợp chất có hại trong khói xe thành các hợp chất vô hại. Ba hợp chất có hại là:
-Hydrocacbon VOCs (ở dạng xăng không cháy, tạo ra khói)
-Carbon monoxit CO (là chất độc đối với bất kỳ anima nào hít thở không khí)
- Ôxít nitơ NOx (dẫn đến sương khói và mưa axit)

Bộ chuyển đổi xúc tác hoạt động như thế nào
Trong một bộ chuyển đổi xúc tác, chất xúc tác (ở dạng bạch kim và paladi) được phủ lên một tổ ong bằng gốm được đặt trong một gói giống như bộ giảm thanh gắn vào ống xả. Chất xúc tác giúp chuyển carbon monoxide thành carbon dioxide (CO thành CO2). Nó chuyển đổi hydrocacbon thành carbon dioxide (CO2) và nước. Nó cũng chuyển đổi các oxit nitơ trở lại thành nitơ và oxy.


Thời gian đăng bài: 8-11-2020